1913

In 1913 werd de Nederlandsche Handelshoogeschool opgericht. Later werd dit de Nederlandse Economische Hoogeschool en uiteindelijk in 1973 de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aan deze oprichting liggen 2 bijzondere documenten ten grondslag:

  1. De Memorie en
  2. het Inteekenbiljet.

De Memorie: het plan uit 1913

De ‘memorie’ Aan den Handel uit 1913 is het oorspronkelijke plan voor de Nederlandsche Handelhoogeschool waarmee initiatiefnemers, steungevers en donateurs werden geworven. Alles stond erin: missie, vakken, huisvesting, kosten en zelfs een heuse ‘benchmark’ met andere Europese handelsscholen. Opvallend is dat ook aandacht werd besteed aan het drukwerk, met o.a. een opgemaakt voorblad (grote schreefletters, deels gedrukt in opvallende rode drukinkt).

Tegenwoordig zou men zoiets een onderwijsplan, businessplan of businesscase noemen.

Het Inteekenbiljet:

de financiering in 1913

Met de bijlage ‘Inteekenbiljet’ gaven donateurs hun toezegging voor een donatie voor het stichten van de nieuwe school. Men kon naast donateur ook lid worden van de vereniging en kiezen voor een éénmalige of méérjarige bijdrage.

Tegenwoordig zou men zoiets een donatieformulier, sponsorcontract, fundraising of crowdsourcing noemen.

Contact

Ronald van der Heijden
bedrijfshistoricus
ronald@verhalenjager.nl
0614694812